Sildajazzmarkedet


 


1. jUli:

Søknadsfrist til årets Sildajazzmarked

15. juni:

De første plassene blir fordelt innen denne dato. Videre tildeling vil foregå kontinuerlig til alle plassene er fylt opp.

Har du spørsmål kan dette sendes til marked@sildajazz.com

 

Velkommen!