Sildajazzmarkedet

PÅMELDING TIL SILDAJAZZMARKEDET 2017

Nå kan du melde deg på til årets Sildajazzmarked som holder til ved Smedasundet. Midt i hjertet av festivalen!

1. juni:

Søknadsfrist til årets Sildajazzmarked

15. juni:

De første plassene er fordelt innen denne dato. Videre tildeling vil foregå kontinuerlig til alle plassene er fylt opp.

Har du spørsmål kan dette sendes til marked@sildajazz.com

Påmeldingsskjema

Velkommen!