Nytt styre i Sildajazzen

Sildajazzens venner gjennomførte lørdag 11. mars valg av nytt styre til Stiftelsen Sildajazzen. Valget medførte endringer i det nye styret hvor Lasse Haugen og John Folkedal gikk ut av styret.

Torsdag 23. mars konstituerte det nye styret til Sildajazz seg. Følgende personer har nå følgende oppgaver i styret:

Simon Næsse        –   styreleder
Bernt Jæger           –   nestleder
Torunn Totland     –   styremedlem
Marius Rønnevik   –   styremedlem
Per Arne Lindvik    –   styremedlem
Rune Hagland        –   varamedlem
Unni Hilt                 –   varamedlem

 

Simon Næsse har vært medlem av styret siden mars 2013. Han gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven og sier at:

“Grunnideen til Sildajazzen står seg like sterkt i dag som for 30 år siden. Det er styrets oppgave å hegne om de grunnideer og lidenskapen som motiverte de som startet festivalen. En stor folkefest med jazz av god kvalitet som kjerne”

“Grunnfjellet i alle festivaler som overlever i en generasjon er de frivillige. Vi må sikre at vi beholder de frivillige vi har i dag, og stadig rekrutterer nye frivillige hvis vi skal overleve. Å bygge opp kjernen av frivillighet og engasjement er kanskje det største potensialet festivalen har” – presiserer styreleder Simon Næsse.