Artister
Program
Nyheter
Informasjon
Marked ↗
Frivillig ↗

Sildajazzgudstjeneste

Ingen Sildajazz uten Sildajazzgudstjeneste i samarbeid med Skåre Kirke. I år har organist og kirkemusiker John-Olof Svensson Haakonseth samlet musikervenner for å stelle i stand en gudstjeneste der musikken vies ekstra oppmerksomhet.