Program
Nyheter
Artister
Informasjon

Haugesund Sparebank inngår treåring samarbeid med Sildajazz

5. august 2021

Sildajazz er en stor dugnad som kommer hele distriktet til gode. Festivalen er helt avhengig av økonomiske samarbeidspartnere og sponsorer for å kunne tilby den bredden av kvalitetsarrangementer som festivalen forbindes med.

«Dette ble svært tydelig for oss i pandemiåret 2020» sier daglig leder Andreas R Meland. «Hvis ikke våre sponsorer og samarbeidspartnere hadde bidratt hadde vi bare hatt midler til å arrangere 8 konserter. Men med deres bidrag vokste programmet til 30 ulike arrangementer i et år der inntektene fra billettsalg av naturlige årsaker var svært begrensede.»

Haugesund Sparebank er en av de aktørene som i størst grad stimulerer til økt aktivitet innen idrett, frivillighet og kultur i vårt distrikt. Banken bruker en betydelig del av sitt overskudd til gode formål i form av gaver, sponsorater og priser. Nå signerer de en treårig samarbeidsavtale med Sildajazz som vil gi festivalen mulighet til å videreutvikle seg og å bli enda viktigere for enda flere.

«Sildajazzen er en viktig kulturinstitusjon for regionen som gir oss gode opplevelser, skaper liv og røre i lokalmiljøet og en tilhørighet til Haugalandet. Den gir gode ringvirkninger, både for lokalt næringsliv og oss som bor her – og er blitt et sosialt knutepunkt. Dette mener vi er viktig for lokalmiljøet og vi ønsker å spille på lag og heie på de som bidrar til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve» sier markedssjef Kathrine Kittang.

«Vi deler verdier og en kjærlighet til distriktet vårt og folkene som bor her med Haugesund Sparebank, og vi er veldig glade for å få ha dem med på laget de neste tre årene» avslutter festivalsjef Andreas R Meland.