Program
Nyheter
Artister
Informasjon

Gratistilbud under Sildajazz

8. juli 2021

Sildajazz skal være en ambisiøs jazzfestival for alle. Terskelen for å besøke festivalen skal være lav, og for å gjøre den enda lavere har vi en rekke gratisarrangmenter. Vi satser særlig på gratisarrangementer for barn, unge og familier, men har gratisarrangementer for alle aldersgrupper.

I år må vi ha navnelister på alle som er tilstede på alle arrangementer, også gratisarrangementene. Derfor må man hente ut billetter også til disse. Billetter til følgende arrangementer er nå tilgjengelig:

Åpningsseremoni i Dokken
Jazz på Biblioteket
Familiekonsert: Polkabjørn og Kleine Heine
Familiekonsert: Christine Sandtorv og Stjerneteller
Julie og Eirins flammeshow for barn