Program
Nyheter
Artister
Informasjon

Sildajazzgudstjeneste


Ingen Sildajazz uten Sildajazzgudstjeneste i samarbeid med Skåre Kirke. I år har organist og kirkemusiker John-Olof Svensson Haakonseth samlet musikervenner for å stelle i stand en gudstjeneste der musikken vies ekstra oppmerksomhet.